นโยบายความเป็นส่วนตัวและคุกกี้


                    เว็บไซต์ matasports.com ได้ใช้เก็บข้อมูลไอพีแอดเดรส คุกกี้ และเครี่องมืออื่น เช่น Google Analytics เพื่อนำไปเก็บรวบรวมเป็นสถิติ ที่จะช่วยในเรื่องการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และมีผลเกี่ยวข้องกับการตลาดของเรา โดยจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และคุกกี้แบ่งออกเป็นหัวข้อ ดังนี้


การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

                “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนบุคคลนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยที่เราจะรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่มีการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเที่ยวนั้น


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

                ทางเว็บไซต์ matasports.com ได้ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้แค่ “ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าใช้งาน” ได้แก่ ข้อมูล ข้อมูลทางเทคนิคนิคที่เว็บไซต์ได้ทำการการเก็บรวบรวมโดยอัติโนมัติเมื่อท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์เรา ทั้งจากการเข้าใช้งานปกติหรือทางคุกกี้ รวมไปถึงไอพีแอดเดรส และวันที่-เวลาของท่านในขณะที่เข้ามาใช้งาน


เราใช้ข้อมูลของท่านอย่างไร

                การเก็บข้อมูลของเรามีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  • เพื่อให้เว็บไซต์ทำงานได้อย่างปกติ และให้บริการแก่ท่าน
  • เพื่อเก็บรวบรวมผลสถิติของการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เช่น การนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
  • เพื่อนำผลสถิติไปปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น และวิเคราะห์ผลทางการตลาด


การเก็บรักษาแบะการลบข้อมูลส่วนบุคคล

            matasports.com มีเจตนารักษาข้อมูลของคุณอย่างถูกต้องและปลอดภัย โดยเราจะทำลายข้อมูลนั้นออกไปทั้งหมดเมื่อไม่ต้องการใช้ข้อมูลนั้นแล้ว


ประเภทคุกกี้ที่เก็บรวบรวม

                เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์ผลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ และเพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราได้มีการใช้คุกกี้ ดังนี้

“คุกกี้สำหรับการทำงานเว็บไซต์” ซึ่งมีส่วนสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ matasports.com สามารถทำงานได้อย่างปกติ

และเพื่อให้ท่านสามารถเข้าชมเว้บไซต์ได้ทุกส่วน

                “คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ผลทางสถิติ” เป็นคุกกี้ของผู้ให้บริการ (service provider) เพื่อใช้วิเคระห์ผลสถิติเชิงลึก เมื่อคุณเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้เราสามารถวิเคราะห์และติดตามทางการตลาดได้ ที่มีชื่อว่า  Google Analytics


สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  • การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เริ่มต้นเว็บไซต์จะเก็บข้อมูลไอพีแอดเดรสโดยอัตโนมัติ อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถแจ้งเราให้ทำการแก้ไข หรือลบข้อมูลนั้นออกไปได้
  • ดังที่แจ้งไว้ไป เว็บไซต์เราได้มีการใช้คุกกี้จากผู้ให้บริการเพื่อวิเคราะห์ผลทางสถิติและการตลาด คุณสามารถยกเลิกคุกกี้ของ Google Analytic ได้ รายละเอียดที่ https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


ติดต่อเรา

                หากท่านมีความสงสัยเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล หรือต่องการใช้สิทธิในความเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ติดต่อมาที่ เลขที่ 9 ซอย ลาดปลาเค้า 74 อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 โทร: 080-456-4274 E-mail : sk.jerseysport@gmail.com